Home ข่าวทั่วไป ไปรษณีย์ไทยรับนโยบายกระทรวงดิจิตัล สู้ภัยไวรัสโควิด-19 มั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์

ไปรษณีย์ไทยรับนโยบายกระทรวงดิจิตัล สู้ภัยไวรัสโควิด-19 มั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์

0
ไปรษณีย์ไทยรับนโยบายกระทรวงดิจิตัล สู้ภัยไวรัสโควิด-19 มั่นใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขานรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เข้มมาตรการรับมือ Covid-19 ในขั้นตอนไปรษณีย์ ได้แก่ ด้านการให้บริการลูกค้า มีเจลล้างมือบริการที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น ด้านบุคลากร ให้ความรู้             ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดลูกค้า ด้านอาคารสถานที่                    เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ภายในที่ทำการไปรษณีย์ทุกครึ่งชั่วโมง พร้อมเผยแผนรับมือ การระบาด

ไปรษณีย์ไทยพร้อมจะทำหน้าที่ส่งสินค้าอุปโภค บริโภคให้กับผู้ใช้บริการถึงบ้าน หากพบเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงมาใช้บริการจะปิดที่ทำการไปรษณีย์เพื่อทำความสะอาดอย่างเข้มข้น พร้อมมีแผนรองรับการจัดการงานคงค้างไม่ให้ล่าช้าหรือเสียหาย  

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า          สถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทย จึงกำชับให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าทั้งใน                      และระหว่างประเทศมีมาตรการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวังอย่างรัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ตลอดจนเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันตนเองจาก              เชื้อไวรัสดังกล่าว และลดการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งอาจปะปนมากับเส้นทางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยไปรษณีย์ไทย เดินหน้าให้บริการต่อเนื่องไม่มีวันหยุด

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่าไปรษณีย์ไทย ขานรับนโยบายของรัฐบาลพร้อมออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าขั้นสูงสุด ดังนี้

  • ด้านการให้บริการลูกค้า จัดให้มีบริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการทุกที่ทำการไปรษณีย์
    • ที่ทำการไปรษณีย์ ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัย โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด              ทุกครึ่งชั่วโมงของที่ทำการไปรษณีย์ รวมถึงร้านไปรษณีย์และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศทุกแห่ง โดยเฉพาะจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ
    • บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ไปรษณีย์ไทยได้ให้ความรู้/ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดลูกค้า มีมาตรการสั่งห้ามบุคลากรเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยง อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น พร้อมแนะวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคดังกล่าว ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำขณะให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและหากตรวจพบให้รีบพบแพทย์ทันที รวมไปถึงการงดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เป็นต้น
    • ด้านศูนย์ไปรษณีย์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น ภายในศูนย์ไปรษณีย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลักในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าจากต่างประเทศของไปรษณีย์ไทยก่อนกระจายส่งพัสดุไปยังประชาชน
    • ด้านการกระจายเจลแอลกอฮอล์ ด้วยศักยภาพของไปรษณีย์ไทยที่มีเครือข่ายรวมกว่า 10,000 แห่ง ได้ร่วมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เตรียมวางจำหน่ายเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นในราคาที่เป็นธรรม

ไปรษณีย์ไทย จัดเตรียมแผนการรับมือการระบาดสู่ระยะที่ 3 หากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการแพร่ระบาดภายในประเทศ ดังนี้ ด้านผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์ไทยพร้อมทำหน้าที่ในการส่งสินค้าอุปโภค บริโภคให้กับผู้ใช้บริการถึงบ้าน, ด้านที่ทำการไปรษณีย์ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการที่มีความเสี่ยงมาใช้บริการ จะทำการปิดที่ทำการไปรษณีย์เพื่อทำความสะอาด พ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสก่อนแล้วจึงเปิดให้บริการอีกครั้ง และในส่วนของร้านไปรษณีย์ ได้กำกับให้รายงานเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือร้านไปรษณีย์ไทย และเครือข่ายไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการเดียวกันกับ

การขนส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส  Covid -19 คือ ปลายทางเมืองอู่ฮั่น และเมืองอื่นๆ ในมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ปลายทางบางพื้นที่ในประเทศอิตาลี ขณะนี้ได้ปิดให้บริการรับฝากสิ่งของเป็นการชั่วคราว และการฝากส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศมองโกเลีย รับฝากส่งด้วยบริการคูเรียร์โพสต์เท่านั้น