Homeข่าวเศรษฐกิจสนง.สลากฯ จัดระเบียบ คุมเข้มการออกรางวัล ผู้ถูกรางวัลต้องจองคิวขึ้นเงินล่วงหน้า

สนง.สลากฯ จัดระเบียบ คุมเข้มการออกรางวัล ผู้ถูกรางวัลต้องจองคิวขึ้นเงินล่วงหน้า

ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การออกรางวัลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จะยึดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข โดยจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัล โดยให้กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประชาชนที่เข้าชมการออกรางวัล ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในห้องออกรางวัลอาจมีที่นั่งลดลงจากเดิม เนื่องจากการเว้นระยะห่างเพิ่ม (Social Distancing)

สนง.สลากฯ ขอความร่วมมือให้ประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีความสะดวก ปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่รณรงค์ให้อยู่บ้านและลดการเดินทาง

สำหรับการขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th เพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนมาขึ้นรางวัล

เริ่มให้จองคิวการขึ้นรางวัลของสลากงวด 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้

เริ่มให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักงานฯ ได้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป

กำหนดรับขึ้นเงินรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับ

วิธีการจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th

  • กรอกชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • จำนวนสลากฯ ที่จะมาขอขึ้นรางวัล จากนั้นก็มาขึ้นรางวัลตามวันเวลาที่ได้จองไว้ได้

นอกจากนี้ ผู้ถูกรางวัล สามารถขึ้นรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และธนาคารกรุงไทยเฉพาะสาขากรุงเทพและปริมณฑล

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]