HomeธุรกิจBTSGIF คาดจำนวนผู้โดยสารบีทีเอสเพิ่ม หลังโควิด19 คลี่คลาย

BTSGIF คาดจำนวนผู้โดยสารบีทีเอสเพิ่ม หลังโควิด19 คลี่คลาย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลเริ่มมีมาตรการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจะกลับมาเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ทำให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) คาดการณ์ว่า จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS จะค่อยๆ กลับมาสู่ภาวะปกติ อันจะส่งผลให้กองทุนฯ สามารถจ่ายเงินปันผลและหรือเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม  BTSGIF ยังคงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๅ จากการปิดกิจการชั่วคราวในสถานประกอบการต่างๆ และการอยู่กับบ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS  ต้องปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส จากเดิมเวลา 06.00 – 24.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 21.30 น.

ทั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสลดลง โดยในเดือนเมษายน 63 จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 3.5 ล้านเที่ยว ลดลง 81.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 11.7ล้านเที่ยว ลดลง 45.2% อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น กองทุนฯ เชื่อว่า การดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จะเริ่มทยอยกลับมาดีขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากการโดยสารรถไฟฟ้ายังคงเป็นทางเลือกที่รวดเร็ว สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารในกรุงเทพฯ 

ปกติแล้ว กองทุนจะประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ทุก 2 ปี แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ค่าโดยสารสุทธิ กองทุนฯ จึงให้ผู้เชี่ยวชาญประมาณการผลการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักที่กองทุนฯ ลงทุน เพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ และมีการปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น เช่น การปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน และการชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่างๆ  เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ราคาประเมินครั้งนี้ลดลงจากครั้งก่อน โดยจากการประเมินค่าล่าสุด ราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วันที่ 31มีนาคม 2563 อยู่ที่ 52,410 ล้านบาท

สำหรับ BTSGIF มีรายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ครอบคลุมระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และสายสีลม ระยะทาง 6.5กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572) ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]