Homeข่าวทั่วไปAIS คว้า 2 รางวัลองค์กรน่าทำงานมากสุดในเอเชีย HR Asia Award 4 ปีต่อเนื่อง

AIS คว้า 2 รางวัลองค์กรน่าทำงานมากสุดในเอเชีย HR Asia Award 4 ปีต่อเนื่อง

รายงานข่าว เปิดเผยว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS  คว้ารางวัลด้านองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเอเชีย 2 รางวัล คือ HR Asia “BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2022” นับเป็นปีที่ 4 ที่ AIS ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง และรางวัล WECARE: HR Asia Most Caring Companies Award 2022 จากเวที HR Asia Award ที่จัดโดยนิตยสาร HR Asia นิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเอเชีย

สำหรับรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2022 มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ตัดสินจากองค์กรที่มีศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้ สนับสนุนพนักงานให้สามารถเติบโตในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยผลการตัดสินพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนพนักงาน และประเมินแนวทางปฏิบัติที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในหลากหลายแง่มุม อาทิ วัฒนธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นำและองค์กร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์กร ความตั้งใจและแรงจูงใจของบุคลากร พฤติกรรมและการอุทิศตน จิตสำนึกต่อส่วนรวม ทัศนคติต่อที่ทำงานและการทำงานเป็นทีม โดยมีองค์กรไทยที่เข้าร่วมกว่า 219 องค์กร และ AIS เป็นองค์กรเดียวในธุรกิจโทรคมนาคมที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

This image has an empty alt attribute; its file name is Pic-AIS-HR-Asia-Award-2022_01.jpg

ส่วนรางวัลพิเศษที่ AIS ได้รับในปีนี้คือ WECARE : HR Asia Most Caring Companies Award 2022 เป็นรางวัลด้านการดูแลพนักงานทั้งในมิติของใช้ชีวิต และการทำงานซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน โดยยึด 2 หลักการคือ Care และ Empathy ผ่านแนวปฏิบัติสากลด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ AIS ดำเนินการด้านการดูแลพนักงาน สอดคล้องกับแนวทางที่สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาตัดสินจนถือได้ว่า AIS เป็นองค์กรที่ใส่ใจดูแลพนักงานเป็นอย่างดี

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า กาได้รับรางวัลด้าน HR ระดับเอเชียอีกครั้งในปีนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรบนความเชื่อในความหลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ AIS เป็นองค์กรที่น่าทำงาน จนนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ องค์กร และการสร้างคนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]