Homeบทความแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ กับ แก๊สโซฮอล์ แอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่คุณสมบัติไม่เหมือนกัน

แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ กับ แก๊สโซฮอล์ แอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่คุณสมบัติไม่เหมือนกัน

ความแตกต่าง ระหว่าง แอลกอฮอล์ที่ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง และ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ อย่างที่ทราบกันนั้น มีคุณสมบัติ สารประกอบ และการนำไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ รวมไปถึงต้นทุนในการผลิตไม่เท่ากันด้วย สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนี้

สำหรับแอลกอฮอล์ที่นำไปใช้สำหรับล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีความเข้มข้น 70-90% โดยปริมาตร มีน้ำเป็นส่วนผสม 10-30% แล้วแต่สูตร เพื่อให้เจือจางไม่ระคายผิว และมีระยะเวลาการระเหยที่ไม่เร็วเกินไป มีประสิทธิภาพ ในการฆ่าเชื้อโรค โดยต้องผ่านกระบวนการกลั่นหลายขั้นตอนเพื่อดึงเอาสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ออก เพื่อให้ได้ค่าความบริสุทธิ์ ที่สูงเพียงพอสำหรับมาตรฐานที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ที่เรียกว่า Food Grade หรือ สำหรับอุตสาหกรรมยา Pharmaceutical Grade เรียกง่ายๆ ว่าเป็นแอลกอฮอล์เกรดดี จึงมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าเกรดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมาก

ส่วนแอลกอฮอล์ที่ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น จะมีความเข้มข้นมากถึง 99.5% คือมีน้ำเป็นส่วนประกอบเพียง 0.5% เพราะหากมากกว่านี้ อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ แต่ความบริสุทธิ์มีไม่มากเท่ากับแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำความสะอาดมือเรียกว่าบริสุทธิ์น้อยกว่ามาก เพราะเป็นเกรดเชื้อเพลิง ไม่ใช่ Food Grade หรือ Pharmaceutical Grade จึงอาจยังมีสารปนเปื้อน สารตกค้าง โลหะ หรือ สารพิษเจือปน ซึ่งอาจเป็นอันตราย หรือ เกิดการระคายเคืองหากนำมาใช้กับคน

ซึ่งจะเห็นได้แล้วว่าแอลกอฮอล์ทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่าง ทั้งกระบวนการผลิต คุณสมบัติที่เหมาะสม และวัตถุประสงค์การนำไปใช้จึงไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้

ที่มา กระทรวงพลังงาน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]