Homeข่าวทั่วไปเอไอเอส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบสังคม

เอไอเอส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบสังคม

เอไอเอส โดย นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” ผ่านช่องทางออนไลน์ สอดรับชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเกิดค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อสังคม

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]