เมืองไทยประกันชีวิต พาคณะผู้สูงอายุเที่ยวงาน “101 ปี พระราชวังพญาไท” 

102

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ และนาวาโทหญิง ชูจิต จิตต์แก้ว หัวน้าสำนักงาน มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท นำคณะผู้สูงอายุจากเขตห้วยขวาง และโรงเรียนผู้สูงอายุเขตดินแดง ร่วมกิจกรรม ชมงาน “101 ปี พระราชวังพญาไท” THE GLORY OF SIAM ถือเป็นมิติใหม่ของพระราชวังพญาไทในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน” (NIGHT MUSEUM) เป็นครั้งแรกในไทย  ตอกย้ำนโยบายการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลของมิติสังคม (Society) เพื่อการสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมิติสังคมผู้สูงวัยที่มีความสำคัญในปัจจุบัน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างเต็มที่ ตลอดจนเป็นกำลังใจและสนับสนุนการใส่ใจในการดูแลผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องในชุมชน  การเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่มีความหมายและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสังคมที่เป็นกันเองและร่วมมือกันให้เกิดความเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและสังคม