Homeข่าวทั่วไปเมืองไทยประกันชีวิต ปลื้ม ก.ล.ต. มอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม”

เมืองไทยประกันชีวิต ปลื้ม ก.ล.ต. มอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม”

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติในการเป็น “องค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม” จากการเข้าร่วมโครงการตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีนางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง  รองกรรมการผู้จัดการ นางพรชนก บัญชาเมตตากุล รองกรรมการผู้จัดการ นายอลงกรณ์ สวัสดิภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายโสฬส มั่นคง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายชวลิต กุลจงกล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายประกาศิต ดำรงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตควบการลงทุนและกองทุนรวม ร่วมในพิธี ณ  เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ โครงการ “ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน” ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เพื่อผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการเงินการลงทุน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการ เงิน พ.ศ. 2565-2570 ของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งได้เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา ซึ่งนับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 มีผู้ประกอบธุรกิจให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมนำส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะในด้านการเงินการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและประชาชน สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มีองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเชิดชูเกียรติ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก ก.ล.ต. ทั้งสิ้นจำนวน 7 แห่ง

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]