Homeข่าวทั่วไปเมืองไทยประกันชีวิต จัดสัมมนา “MTL Unit Linked Forum 2024”

เมืองไทยประกันชีวิต จัดสัมมนา “MTL Unit Linked Forum 2024”

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง รองกรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนา MTL Unit Linked Forum 2024 “ทันทุกกระแส คว้าทุกโอกาสการลงทุนปีมังกร” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแนวโน้มการลงทุน และความท้าทายที่ต้องเผชิญในปี 2024 พร้อมแนวทางและคำแนะนำการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงในการดำเนินชีวิตของลูกค้าเมืองไทยยูนิตลิงค์

โดยในงานมีนายชนกานต์ ตั่งธนาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนเพื่อผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน นายอลงกรณ์ สวัสดิภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนและกองทุนรวม นายประกาศิต ดำรงศรี ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตควบการลงทุนและกองทุนรวม นายราชันย์ พันทองหลาง ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน และดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ร่วมด้วย โดยงานจัดขึ้น ณ ห้อง The Pavilion โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]