เปิดรายชื่อหลักทรัพย์ใช้คำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครึ่งปีแรก พ.ศ. 2567

538

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET50FF* SET100 SET100FF* sSET SETCLMV SETHD SETESG และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 (2 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567) โดยดัชนี SET50FF และดัชนี SET100FF จะเริ่มเผยแพร่เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งดัชนีใหม่ทั้งสองดัชนีใช้รายชื่อหลักทรัพย์ชุดเดียวกับที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 และดัชนี SET100 ตามลำดับ

• ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)

• ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 10 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (AEONTS) บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป (M) บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น (MOSHI) บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE) บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)

• ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 17 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC) บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE) บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) บมจ. จีเอเบิล (GABLE) บมจ. กิฟท์ อินฟินิท (GIFT) บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) (KEX) บมจ. มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) (MGC) บมจ. พริมา มารีน (PRM) บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป (PRTR) บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) บมจ. เอสจี แคปปิตอล (SGC) บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) บมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย (TPAC) บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) บมจ. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (WPH)

• ดัชนี SETCLMV ไม่มีหลักทรัพย์เข้าใหม่

• ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM)

• ดัชนี SETESG มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 19 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ (BA) บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) บมจ. บริทาเนีย (BRI) บมจ. ช.การช่าง (CK) บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) บมจ. น้ำตาลขอนแก่น (KSL) บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC) บมจ. นามยง เทอร์มินัล (NYT) บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) บมจ. สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) บมจ. ทุนธนชาต (TCAP) บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG)

• ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น (ITC) บมจ. เซ็ปเป้ (SAPPE)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนของดัชนี SET50 และ SET100 นั้นใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกเดียวกัน ซึ่งกำหนดว่า ในการคัดเลือกจะต้องได้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อมาเป็นองค์ประกอบในดัชนี จำนวน 100 หลักทรัพย์ และสำรองอีก 5 หลักทรัพย์ รวมเป็น 105 หลักทรัพย์ โดยหากยังไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ได้ครบตามจำนวนดังกล่าว จะดำเนินการปรับอัตราส่วนด้านสภาพคล่องจนกว่าจะได้หลักทรัพย์ครบ** ทั้งนี้ การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th