Homeข่าวทั่วไปออมสินแจ้งปิดสาขาที่คนรอเข้าคิวหนาแน่นเป็นการชั่วคราว

ออมสินแจ้งปิดสาขาที่คนรอเข้าคิวหนาแน่นเป็นการชั่วคราว

แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคาร เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร ลงทะเบียนที่บ้านได้ 24 ชั่วโมง

วอนทำตามรัฐบาลแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อต่อกัน (เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนมากเร่งรีบไปติดต่อสาขาธนาคารออมสินในหลายพื้นที่จนแออัดแน่น เพื่อเปิดบัญชีเงินฝาก หรือเชื่อมต่อพร้อมเพย์กับบัญชีเงินฝาก

ธนาคารขอแนะนำว่า ไม่ต้องรีบเดินทางไปทำธุรกรรมดังกล่าว เพราะยังสามารถมาติดต่อได้เรื่อยๆ เพราะยังไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้

ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และแพทย์ ที่ไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน ขอปิดการให้บริการสาขาในบางสาขาที่มีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ต่อทั้งประชาชนและพนักงานธนาคารออมสิน ตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]