Homeบทความรับพัสดุอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

รับพัสดุอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19

กรมอนามัย ได้แนะนำวิธีการรับกล่องพัสดุในช่วงการระบาดของ COVID -19 แบบปลอดภัย ลดการติดเชื้อจากกล่องพัสดุหรือผู้ส่งพัสดุได้  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มีปริมาณมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจเวลารับสินค้าที่มาส่ง จะเป็นไปอย่างปลอดภัย และปลอดจากไวรัสโควิด-19 จึงควรดำเนินการ ดังนี้

  • จัดพื้นที่ให้ผู้ส่งพัสดุวางพัสดุไว้หน้าบ้าน หรือแขวนไว้ โดยไม่ต้องออกไปรับพัสดุโดยตรง เพื่อลดการสัมผัส
  • ก่อนนำพัสดุเข้าบ้านควรฉีดพ่น หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่าง ๆ
  • แกะกล่องพัสดุ และเช็ดทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ภายในกล่องพัสดุด้วยแอลกอฮอล์ 70%  หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น ๆ ซึ่งสินค้าที่รับมาผู้ส่งควรมีพลาสติกห่อหุ้มให้เรียบร้อยก่อนนำเข้ากล่อง
  • หลังแกะกล่องเรียบร้อย ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 20 วินาที

ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]