Homeข่าวทั่วไปมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนประชาชน ระวังซื้อไข่ได้ไม่เต็มแผง หากเจอให้แจ้งกรมการค้าภายใน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือนประชาชน ระวังซื้อไข่ได้ไม่เต็มแผง หากเจอให้แจ้งกรมการค้าภายใน

มูลนิธีเพื่อผู้บริโภค เตือนประชาชน ตรวจตราให้ดูตอนซื้อไข่ไก่ยกแผง หลายๆ แผง ว่า ได้ไข่เต็มแผงหรือไม่
ถ้าซื้อมาแล้ว พบว่าไข่มีไม่ครบ ไม่เต็มแผงเหมือนที่ควรจะเป็น สามารถแจ้งไปที่กรมการค้าภายในให้เข้ามาตรวจสอบ ที่เบอร์สายด่วน 1569

ทั้งนี้ตามมาตรา 85 ใน พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ระบุว่า ผู้ใดขายหรือจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อขาย หรือจำหน่ายสินค้าหีบห่อที่แสดงปริมาณไว้
โดยรู้ว่าปริมาณของสินค้าที่บรรจุในหีบห่อไม่ถูกต้องตามที่แสดงไว้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– –

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]