Homeข่าวทั่วไปมูลนิธิผู้บริโภคชี้ช่องทางร้องเรียนค่าไฟแพง

มูลนิธิผู้บริโภคชี้ช่องทางร้องเรียนค่าไฟแพง

จากกรณีความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าหลายบ้าน ต่างร้องเรียนปัญหาค่าไฟฟ้าเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นสูงมากกว่าเท่าตัว

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้โพสในเพจเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ ว่ ผู้บริโภคที่มีข้อสงสัยค่าไฟที่ขึ้นหลายเท่าตัว สามารถแจ้งให้สำนักการไฟฟ้าในพื้นที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากการใช้ไฟที่มากขึ้น หรือมีความผิดพลาดตรงจุดอื่น ซึ่งอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่ว หรือความผิดปกติของมิเตอร์ไฟฟ้า

ถ้าตรวจพบว่ามีข้อผิดพลาดจากตรงนี้ การไฟฟ้าจะชดเชยเงินส่วนเกินให้ อย่างไรก็ต้องพิจารณาจากประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังประกอบด้วย


คู่มือการใช้งานระบบร้องเรียน กฟภ. >
http://www.oic.go.th/…/DRAWER…/GENERAL/DATA0000/00000103.PDF

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กฟน.
( กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ)
ลิงค์เว็บไซต์ กฟน. >
https://www.mea.or.th/complaint

ก่อนหน้านี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก็ได้โพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวระบุว่า วันนี้ (20 เม.ย.) จะเชิญ กกพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมหาแนวทางมาตรการเรื่องค่าไฟฟ้า เพิ่มเติมจากที่ได้มีหลายมาตรการออกไปแล้ว โดยเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ทั้งนี้ ปรากฏว่า ในโลกออนไลน์ ประชาชนส่วนใหญ่ต่างร้องเรียนว่าค่าไฟเดือนนี้แพงมาก โดยบางรายปรับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]