Homeข่าวทั่วไปพีทีที โออาร์ ลุยเมียนมา ดันแบรนด์ไทยสู่สากล ส่งพีทีที ...

พีทีที โออาร์ ลุยเมียนมา ดันแบรนด์ไทยสู่สากล ส่งพีทีที สเตชัน คาเฟ่ อเมซอน นำทัพ

พีทีที สเตชั่น

@@@พีทีที โออาร์ส่งแบรนด์พีทีทีสเตชั่น แอลพีจี และคาเฟ่ อเมซอน รุกตลาดเมียนมา พร้อมเดินหน้าลงทุนธุรกิจคลังและค้าส่งปิโตรเลียม@@@

“พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมทุนธุรกิจคลังและค้าส่งปิโตรเลียม และโครงการร่วมทุนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและค้าปลีก” ณ โรงแรมล็อตเต้ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา มีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โออาร์ นายเพียว มิน เต็ง มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง และ นายเนียว มิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มบริษัท คันบาวซา จำกัด นายกอง ซาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบรท์เทอร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท ไบรท์เทอร์ เอนเนอร์ยี่ รีเทล จำกัด พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนของประเทศเมียนมาร่วมงาน

นายอรรถพล กล่าวว่า เมียนมาเป็นประเทศที่ พีทีที โออาร์ มีแผนงานในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกอย่างครบวงจร เนื่องด้วยมีปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในระยะยาว

และกลุ่มบริษัท คันบาวซา จำกัด ถือเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเมียนมา

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการร่วมทุนธุรกิจคลังและค้าส่งปิโตรเลียม ในการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงการจัดตั้งและบริหารคลังน้ำมัน ท่าเรือ และโรงบรรจุก๊าซหุงต้มแอลพีจี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี 2564 นับเป็นคลังน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเมียนมา มีความจุรวมกว่า 1 ล้านบาร์เรล และมีความจุแอลพีจี รวม 4,500 เมตริกตัน

และ โครงการร่วมทุนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและค้าปลีก โดย นำแบรนด์ของ พีทีที โออาร์ ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยมาต่อยอดเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคชาวเมียนมา ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ก๊าซหุงต้มแอลพีจี และร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน

การดำเนินธุรกิจ พีทีที สเตชั่น ในเมียนมา อยู่ภายใต้แนวคิดหลัก “ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้” เช่นเดียวกับในไทย เปิดโอกาสให้เกษตรกร ชุมชนและธุรกิจเอสเอ็มอี ได้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับการขยายเครือข่ายสถานีบริการฯ โดยวางเป้าหมายการขยายสถานีฯ ที่ 70 แห่ง ภายในปี 2566

ปัจจุบัน พีทีที โออาร์ มีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น กว่า 2,000 แห่ง ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ สำหรับธุรกิจก๊าซหุงต้มแอลพีจี จะใช้ความโดดเด่นในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการเข้าสู่ตลาด โดยมีเป้าการจำหน่ายที่ 1,000 ตันต่อเดือน นอกจากนี้ จะดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่คาดว่าจะสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมในการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคชาวเมียนมาที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 7 สาขา และจะขยายเป็น 100 สาขา ภายในปี 2566 โดยร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน มีจำนวนกว่า 2,800 สาขา ทั้งในประเทศไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และโอมาน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]