Homeธุรกิจบีทีเอสกรุ๊ป แจกข้าวกล่องทุกวัน บรรเทาทุกข์ให้ชุมชนแออัดตลอดพ.ค. สู้โควิด-19

บีทีเอสกรุ๊ป แจกข้าวกล่องทุกวัน บรรเทาทุกข์ให้ชุมชนแออัดตลอดพ.ค. สู้โควิด-19

นาย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เปิดเผยว่า บีทีเอส เห็นถึงปัญหา และ เข้าใจถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจของวิกฤติครั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลนักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค มอบเงินให้กองทุนสนับสนุน และเยียวยาให้แก่ อสม. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และตอบแทนการกระทำความดี ของอสม.ทุกคน ที่อาสาช่วยเหลือสังคมโดยไม่กลัวเป็นอันตราย

พร้อมจัดโครงการ “ข้าวกล่อง บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” ทำอาหารกล่อง จากภัตตาคารเชฟแมน (Chef Man) ในกลุ่มบริษัทบีทีเอส แจกแก่ชาวบ้านตามชุมชนต่าง ๆ อาทิ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ครั้งแรกเมื่อปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา จำนวน 1,200 กล่อง และครั้งที่สองจำนวน 500 กล่อง ตามลำดับ เพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งได้รับเสียงตอบรับ และคำขอบคุณจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอส จึงได้จัดทำโครงการ “ข้าวกล่อง บรรเทาทุกข์ ส่งความสุข” อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 นำข้าวกล่องวันละ 500 กล่อง จากภัตตาคารเชฟแมน (Chef Man) พร้อมน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้

นายคีรี กล่าวว่า วิกฤติคราวนี้ อีกยาวไกลถ้าทุกคน ร่วมมือร่วมใจกัน ก็จะผ่านไปได้ แต่ถ้าทุกคนมัวแต่กลัว ไม่ช่วยกัน ไม่มีประโยชน์ ไม่มีทางสำเร็จได้ วิกฤติครั้งนี้โดนกันทุกท่าน ไม่มีใครมีโอกาส หรือ ดีกว่ากัน แต่ถ้าทุกคนตั้งใจ และแก้ปัญหาไปที่ละอย่าง ก็คงจะทำได้ ถ้าทุกคนสามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน ทุกอย่างจะสำเร็จ นี่คือ ประเทศของเรา ถ้าเราไม่รักแล้วใครจะรัก

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]