Homeข่าวทั่วไปซีพีเอฟ ดูแลชุมชม สร้างสังคมปลอดภัย สู้โควิด19

ซีพีเอฟ ดูแลชุมชม สร้างสังคมปลอดภัย สู้โควิด19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 ส่งมอบอาหารปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโควิด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสังคมต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

  • ฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ดูแลประชาชนในชุมชนรอบโรงงาน ฟาร์มและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ แก่ชุมชนโดยรอบ
  • โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า และข้าวสาร สนับสนุนการทำหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลดอนกระเบื้อง เพื่อให้อาสาสมัครฯ มีเครื่องมือทันสมัย และลดการสัมผัสในการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในตำบลฯ ซึ่งมี 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,353 ครัวเรือน ประชากรกว่า 4,000 คน
  • โรงงานเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ และรพ.สต.ตำบลคลองใหญ่ สอนชาวบ้านในชุมชนทำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และให้ความรู้กับอสม. ผู้สูงอายุ และชาวบ้าน เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด 19 และยังสนับสนุนเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ ให้สาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ เช่นเดียวกับ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ จ.สงขลา จับมือกับ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำน้อย จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค และสอนวิธีการผลิตหน้ากากผ้าให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา
  • โรงงานหลายแห่งได้สนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ไข่ไก่สด และสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดตรวจตามมาตรการกักกันการระบาดโควิดในพื้นที่ต่างๆ และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และฟาร์มใน จ. นครราชสีมา โรงงานอาหารสัตว์หนองแค จ.สระบุรี โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี และ โรงงานอาหารสัตว์บกขอนแก่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน
  • และจับมือกับบริษัท ชนมพรฟาร์ม จ.นครปฐม คู่ค้าของบริษัท นำไข่ไก่สดถวายให้วัดยานนาวา 5,000 ฟอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารสำหรับโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และสนับสนุนไข่ไก่สดให้เจ้าหน้าที่ทหารศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์​มหาราช และเจ้าหน้าที่กองบัญชาการำรวจตระเวนชายแดน​​​ที่ปฏิบัติภรกิจสู้ภัยโควิด19

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจของรัฐ โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลของรัฐ รวม 105 แห่งทั่วประเทศ และจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารให้กับประชาชน ที่แสดงความรับผิดชอบกักตัวเองอยู่บ้านหลังกลับจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงกว่า 20,000 คน

และ ยังขยายการสนับสนุนอาหารให้ครอบคลุมไปยังครอบครัวของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลผู้ป่วยโควิด เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แพทย์และพยาบาลได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จนถึงวันนี้มีแพทย์และพยาบาลลงทะเบียนร่วมโครงการฯ แล้ว 17,000 คน และแพทย์และพยาบาลสามารถติดตามเงื่อนไขได้ที่ไลน์ ซีพี เฟรชมาร์ท http://bit.ly/2PFFcyB หรือ สายด่วนฮอตไลน์ โทร.1788 คาดว่าจะใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งหมดประมาณ 200 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พร้อมเป็นตัวกลางให้กับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยใช้เครือข่ายการกระจายสินค้า (Logistic Network) ของซีพีเอฟ โดยแจ้งความจำนงได้ที่ โทร. 083-989-0010

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับยึดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และปลูกฝังพนักงานในองค์กรทำประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และประเทศ และพร้อมเดินเคียงข้างกับชุมชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข็มแข้งหยุดยั้งการระบาดของโควิด19 ช่วยให้ประเทศไทยเอาชนะวิกฤติครั้งนี้ด้วยกัน

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]