Homeข่าวทั่วไปครม.เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย เข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลาย

ครม.เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย เข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลาย

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย และเห็นชอบให้ฃดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลดให้ต่ำกว่า 50%

โดย ก่อนหน้านี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกว่ากระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบ ให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู เข้าสู่กระบวนการต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อฟื้นฟูการบินไทยต่อไป โดยนายกฯ กล่าวว่า ต้องตัดสินใจให้การบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟู และขออนุญาตให้การบินไทยเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจศาล แล้วศาลก็จะตั้งผู้บริหารเข้ามาดูแล เพื่อจัดการต่อไป ซึ่งก็จะทำให้การปรับโครงสร้างของการบินไทยก็จะเกิดขึ้นได้ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ศาลจะเป็นผู้กำหนดแล้วทางรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป

การช่วยเหลือให้การบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟูนี้ ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบินไทยจะกลับมาทำประโยชน์ให้คนไทย และกลับมาอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]