Homeข่าวทั่วไปครม.อนุมัติขยายจำนวนผู้เข้าโครงการเยียวยา 5000 บาท จาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคน วงเงินเพิ่มเป็น 2.1 แสนล้านบาท

ครม.อนุมัติขยายจำนวนผู้เข้าโครงการเยียวยา 5000 บาท จาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคน วงเงินเพิ่มเป็น 2.1 แสนล้านบาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (21 เม.ย.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายจำนวนผู้รับเงินชดเชยเยียวยาจากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 จาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน เนื่องจากจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มาลงทะเบียนมีเป็นจำนวนมาก และเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามที่ได้มีการอุทรณ์เข้ามาพบว่ามีจำนวนที่เพิ่มกว่าเป้าหมายเดิมอย่างมาก

กระทรวงการคลังจึงขอขยายจำนวนคนที่เข้าโครงการซึ่งจะได้รับเงินจากภาครัฐ เดือนละ 5000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 1.35 แสนล้านบาท เป็น 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งจะใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท รวมทั้งจากการโอนงบประมาณปี 2563 

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]