Homeข่าวทั่วไปกรมอนามัย ออกกฏ 9 ข้อ รถเร่พุ่มพวง ป้องกันไวรัสโควิด-19

กรมอนามัย ออกกฏ 9 ข้อ รถเร่พุ่มพวง ป้องกันไวรัสโควิด-19

แนะ “รถเร่พุ่มพวง” ปฏิบัติตามกฎ 9 ข้อ สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ประกอบการค้าปลีก ที่นำยานพาหนะ มารับซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ จากตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ไปจำหน่ายในชุมชน และหมู่บ้าน ในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ หรือ “รถเร่ หรือรถพุ่มพวง” นั้น

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

ในแต่ละวันจะมีรถเร่ประมาณ 500 คัน ที่รับสินค้าที่ตลาดไท ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่จำหน่ายเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น เพื่อนำไปจำหน่าย ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ

1) รถเร่ ต้องสะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และ ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน

2) อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน

3) เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บ แยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

4) อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะ ที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย

5) ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิดใช้น้ำแข็งสะอาด

6) ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน

7) ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค

8) ผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร และ

9) หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้กับผู้ซื้อ และสร้างสุขอนามัย ที่ดีให้กับตนเองด้วย

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]