Homeข่าวทั่วไปกยศ.ขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้กู้ยืม ปรับเพิ่มค่าครองชีพ

กยศ.ขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้กู้ยืม ปรับเพิ่มค่าครองชีพ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2563 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น

รวมถึงปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษา โดยระดับ ม.ปลาย จากเดิม 1,200 บาท ปรับเพิ่มเป็น 1,800 บาท/เดือน ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท ปรับเพิ่มเป็น 3,000 บาท/เดือน
.

นอกจากนี้ กยศ. ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษา เพื่อต่อยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก โดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) รองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สิทธิพิเศษกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2566 เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี

สำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี จะได้ส่วนลดเงินต้น 30% ส่วนผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษา จะได้ส่วนลดเงินต้น 50% เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และช่วยเพิ่มกำลังคนในสายวิชาชีพ ที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ

นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ e-Studentloan และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ LINE@กยศ. หรือ โทร. 0 2016 4888

- Advertisment -
[td_block_1 custom_title="Must Read" limit="4" f_header_font_transform="uppercase" ajax_pagination="next_prev" category_id="9" sort=""]